Én drága teremtett Lelkeim!

Ti, kik oly sokat szenvedtetek már a földi létezésetekben, ne veszítsétek el hiteteket bennem.
Bízzatok, hogy létezésetek alapja a boldogság.
Bármily nehézség is tárul elibétek, ti csak mindig előre nézzetek.
Az önmagatokba vetett hit az, amely átvisz, átlendít minden akadályon.
A család, a szerető, megértő közösség ad erőt ahhoz, hogy a problémákon túljussatok olyankor ha minden rendben van, vagy természetes hogy boldogsággal vagytok tele, vagy hálás a szívetek ezért a boldogságért.
A természetes, az már egy jó állapot ahhoz, hogy tovább tudjatok töltekezni. Ha hálát éreztek szívetekben, magasabb fokon tudjátok a szeretetet újra tölteni önmagatokba. Hisz nemcsak a földi szeretet rezgései érnek el benneteket. A hálában közelebb kerültök hozzám, és az én rezgéseimhez.
Igyekezzetek hát ezekben a nyugalmasabb napokban hálával töltekezni, és észrevenni végre a sok rossz mellett az apró szépet és jót is, mi életetekben történik. S ne a múltat sírjátok vissza, hanem a jelen perceiben örömködjetek. Találjátok meg minden napban azt a pillanatot, amelyben boldogságotok volt, s kapaszkodjatok bele.
Ezek segítségével hálát tudtok tölteni szíveitekbe. Megemelkedik rezgésszámotok, tisztultok, és töltődtök. Mindezek által hozzá segítitek önmagatokat a boldogság és szeretet érzéséhez, mellyel magabiztossá, teremtő erőitek használóivá teszitek magatokat.
Ne feledjétek, a legfontosabb feladatotok most, hogy teremtsetek.
Teremtsétek újjá a szeretet tűzkörét, melynek melegében eltűnik a szeretetlenség, megszűnik az önzés, talajt kap a hála, és megerősödik a pozitív teremtés ereje.
Szeressétek hát önmagatokat jobban, becsüljétek önmagatokat többre, s tartsátok képesnek magatokat mindarra, mit elérni akartok!
Vágyjátok a szeretetet, higgyetek annak hatalmában, és bátran akarjatok elérni konkrét célokat is, anyagi javakat is, hisz ez életetek velejárója!
A fontos az a teremtéseitekben, hogy önzetlen, másoknak nem ártó módon történjen.
A végtelenben végtelenül van minden, így nincs szükség irigységre, másoké megkívánására, hisz mindenkinek jut bőven.
De teremtenetek kell, mert az isteni létetek ebben is rejlik.
Szeressétek hát önmagatokat, szeressétek embertársaitokat, mint önmagatokat!
Ítélkezésetek ne legyen, forduljatok szeretettel és hálával önmagatok minden napjai felé!
Szereteteteket terjesszétek ki családotokra, fűzzétek szorosra a családi kapcsokat! Becsüljétek
a létezésben még nektek élő idősebb rokonaitokat, szüleiteket, hisz Ők a gyökerek, az összetartozást adják számotokra! Belőlük nőttetek ki, mint földből a fa, s ágaztok tovább gyermekeitek által, s váltok egyben az őket megerősítő gyökereikké.
Szeressetek hát, és teremtsetek békét a lelkekben, békét a szívekben, hogy a szeretet ott honoljék! Békét a fegyverek számára, legyenek ezek akár a gonosz szavak fegyverei, vagy valóságos tárgyai, hisz ezek csupán a gonosz gondolatok teremtései.
Győzzétek le a gonosz gondolatokat önmagatokban, győzzétek le ezáltal a gonosz gondolatokat másokban!
A jók hatalma elérkezett, a szeretet ereje mára már oly erős, hogy nem kétséges a szeretetlenség feletti hatalmának eljövetele.
Az idő, mikor mindez bekövetkezik a kitartásotokon múlik.
Nem inoghattok meg, nem veszíthetitek el hiteteket a szeretet és jóság hatalmában és erejében! Mert ez az egyetlen erő, mely képes győzedelmeskedni a gonoszság uralma felett.
Nem baj, ha valaki gonosz, nem vele kell foglalkozni, hisz nem az ő erejét akarjátok növelni azáltal, hogy őrajta jár a gondolatotok, ő köti le az érzelmeitek nagy részét. A harag indulata, az el nem fogadás rezgése meggyengíti bennetek a szeretet erejét, s ezáltal a gonosz erősödik.
Ne foglalkozzatok azzal, ami gonoszság és önzés! Segítsetek, ha tudtok, de ne engedjétek, hogy gondolataitokba fészket verjen az ítélkezés!
Bízzatok abban, hogy majd számára is elérkezik az idő, mikor képes lesz más rezgéseket is megérezni, mint a gonoszságét!
Ti csak menjetek az utatokon tovább, mert tudjátok, hogy a ti utatok a szeretet útja, melyet sokan járnak. Mely utak összekapcsolódni képesek, rezgéseik vágyják egymást, hisz az erősödést kívánják, a kölcsönös adás –kapás önzetlen energiáit.
Teremtsetek hát bátran bőséget és békességet önmagatok és mások számára!
Erre helyezd a súlyt, és az energiák zömét, feledve a bánat, a keserűség, a félelem, sajnálkozás és siránkozás energiáit!

Ti drága Gyermekeim, teremtett Lelkeim a legerősebbek közül valók vagytok, hisz oly időben éltek a földön, melyben a kitartás, a hit ereje a döntő fontosságú.
Ez az erő bennetek van mindennapjaitokban. Vannak, akik már ezt erősebben érzik és használják, vannak, akik bizonytalanabbak, és vannak, akik még tévelyegnek.
A tévelygőket hagyjátok, az erősek erősítsék a bizonytalanabbakat, hogy aztán az együttes erejük hitet, bizonyosságot, és támaszt adjanak a tévelygők számára.
Így lesz kerek ismét a világ, a ti világotok, mely világ a szereteten alapul, de nektek kell megerősíteni azokat a rezgéseket, amelyek ott vannak mindenütt, köröttetek, bennetek, általatok.
Az erőm ott van mindannyiotokban, a hála, a szeretet alkalmassá tesz benneteket arra, hogy ezt az erőt felfedezzétek, használjátok, és ezáltal megerősítsétek.
Az én szeretetem mindannyitoké, a tévelygőké is, ezért ne ítélkezzetek, hanem engedjetek időt számukra a megtéréshez, önmaguk valóságának felismeréséhez.
Menjetek utatokon, és erősödjetek, kinyújtott kezetekkel erősítsétek egymást!
Az ölelő karokkal nyújtsatok biztonságot, a szerető szavakkal, a megértéssel adjatok biztonságot!
Az elfogadás erejével teremtsetek támaszt a tévelygőknek, az isteni lelketek ezt várja tőletek.
Én mindegyiötöket egyaránt szeretem.
Bölcsességet, szeretetet, és megbékélést kínálok mindenkinek, ki felém fordul, és elfogadja.
A szeretetem minden emberben, fűben, fában, bokorban és állatban benne van.
Merítsetek onnan is erőt!
Szeretlek benneteket, és segítem minden lépéseteket.
Becsüllek a kitartásotokért, mellyel a nehézségeken úrrá lesztek.
Áldásom ott van életetek minden pillanatában.

Ámen

Vétek Zsuzsi tolmácsolásában

2013.05.18.